Muzeum młynarstwa

Identyfikacja substancji lub mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Dobrze przygotowana karta charakterystyki substancji, która jest bardzo groźna, jest naturalnie wymogiem prawnym, ale warto pamiętać o tym, że przede wszystkim dostarcza ona szereg cennych informacji dla kupującego. Na karcie mamy nie tylko środki bezpieczeństwa czy skład, ale również podstawowe postępowanie w razie różnych zagrożeń. Niezbędna jest również identyfikacja substancji lub mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Pro Perfekt od wielu lat zajmuje się przygotowywaniem takich kart gwarantując w każdym przypadku profesjonalne i skrupulatne podejście do zlecenia. Karty są ważne i muszą być wręczane nie tylko sprzedającym, ale także chociażby kierowcom przy transporcie.

nowyporzadekswiata.pl