Muzeum młynarstwa

Układ smarowania centralnego – niezbędny każdej maszynie

Układ smarowania dedykowany konkretnej maszynie, powinien przewidywać rodzaj jej pracy, wykorzystywane przez nią mechanizmy oraz rolę czynnika ludzkiego w jej działaniu. Wydaje się bowiem, że każda maszyna stanowi odrębne urządzenie, cechujące się odmiennymi wymaganiami konserwatorskimi. Czynniki, które w renomowanej firmie są brane pod uwagę podczas projektowania systemu smarowania, to przede wszystkim:
  • wydajność dozowników,

  • droga rozprowadzenia przewodów,

  • umiejscowienie urządzeń pompujących,

  • niezawodność działania,

  • brak wpływu na komfort pracy operatora maszyny.Po uwzględnieniu powyższych aspektów, centralne smarowanie maszyn olejem przebiegać będzie zgodnie z najwyższymi standardami.


nowyporzadekswiata.pl